Прави клетката топла и уютна; 100% естествен; 100% биоразградим; Цветен; 2,5 пъти повече абсорбиращи свойства от конвенционалните талаши; 5-дневен контрол на миризми; Природосъобразен.

17.90 лв.

Прави клетката топла и уютна; 100% естествен; 100% биоразградим; Цветен; 2,5 пъти повече абсорбиращи свойства от конвенционалните талаши; 5-дневен контрол на миризми; Природосъобразен.

17.90 лв.

Прави клетката топла и уютна; 100% естествен; 100% биоразградим; 2,5 пъти повече абсорбиращи свойства от конвенционалните талаши; 5-дневен контрол на миризми; Природосъобразен.

17.90 лв.

Прави клетката топла и уютна; 100% естествен; 100% биоразградим; 2,5 пъти повече абсорбиращи свойства от конвенционалните талаши; 5-дневен контрол на миризми; Природосъобразен.

17.90 лв.

Прави клетката топла и уютна; 100% естествен; 100% биоразградим; 2,5 пъти повече абсорбиращи свойства от конвенционалните талаши; 5-дневен контрол на миризми; Природосъобразен.

16.10 лв.