СЪСТАВ в 100 мл: Активни субстанции: Transmix (Tetha-cypermethrin).............................5 г Tetramethrin ...................................................... 0.5 г Ексципиенти: (Piperonyl butoxide, Acetic acid anhydride, Buthyl hydroxyl toluene, Geronol MS, Geronol FF 4, Paraffine oil, Solvesso 100) до 100 мл ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Кучета и котки: за профилактика и лечение на опаразитяване с бълхи, кърлежи и въшки; лечение на демодекоза, саркоптоза и ушна краста. Коне (месото на които не е предназначено за човешка консумация): за профилактика и лечение на краста и при опаразитяване с бълхи, въшки и кърлежи. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Няма. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Кучета, котки, коне (месото на които не е предназначено за човешка консумация). ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ Начин на прилагане: ВЪНШНО! За контролиране популацията на летящи и пълзящи насекоми вкл. мухи: Напръскайте с разтвор 1:1000 (1 л НЕОСТОМОЗАН концентрат към 1000 л вода) през интервал от 2-3 седмици. Еднократното прилагане на препарата води до значително редуциране на популацията на мухи и насекоми за период от 2 до 3 седмици. Коне (месото на които не е предназначено за човешка консумация): Измийте тялото на животните с разтвор 1:1000 (1 л НЕОСТОМОЗАН концентрат към 1000 л вода). Препоръчително е повторно третиране през интервал от 3 дни. Кучета и котки: Необходим е разтвор 1:400 до 1:200 за къпане, потапяне или напръскване на животните. В случай на опаразитяване с бълхи или въшки трябва да се намаже цялото тяло на животното, както и да се напръска колибката му. Кърлежите умират в рамките на няколко часа. Еднократното прилагане на препарата гарантира предпазването от повторно опаразитяване за период от 2-3 дни. Ако е необходимо третирането може да се повтаря. Третирането срещу саркопсни и демодексни кърлежи трябва да се повтаря през интервал от 10 дни докато две последователни кожни проби не дадат отрицателен резултат. За лечението на ушна краста разтворът трябва да се нанася върху лезиите по ушната мида. Третирайте и двете уши. Повторете лечението след 7 дни. КАРЕНТЕН СРОК Не се изисква. Не се разрешава за употреба при коне, месото на които е предназначено за човешка консумация. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Да се съхранява в оригиналната опаковка на стайна температура (до 25 С). Да се предпазва от замръзване. СТРОГО ВЪНШНО! Лесно се възпламенява. Продуктът е токсичен за риби и пчели. Специални предпазни мерки за употреба за лицата, прилагащи продукта на животните: Продуктът може да предизвика леко раздразнение на очите или лигавиците ако се използва неразреден, бъде вдишан или не се спазват указанията за употреба. Избягвайте контакт с очите и кожата. При попадане в очите измийте незабавно обилно с вода. Препоръчително е носенето на защитно облекло. В случай на случайно поглъщане незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. След първото отваряне на опаковката и след разтваряне във вода продуктът трябва да се употреби незабавно. 

СВОЙСТВА НЕОСТОМОЗАН концентрат се състои от две активни съставки: transmix и tetramethrin. Transmix се абсорбира от епидермиса на животните, като по този начин упражнява отличен инсектициден и остатъчен ефект в борбата с инсектите по животните. Tetramethrin се абсорбира лесно от кожата и има бързо инсектицидно действие върху летящите инсекти. Единият от ексципиентите – piperonyl-butoxide, подсилва ефекта на пиретроидите като намалява тяхната фотосензитивност (синергичен ефект). Освен мигновения инсектициден ефект върху ектопаразитите, НЕОСТОМОЗАН концентрат осигурява и продължителна защита срещу повторно опаразитяване. Продължителността на предпазния ефект зависи, до известна степен, от начина на третиране и условията за отглеждане на животните. НЕОСТОМОЗАН концентрат е ефикасен спрямо широк спектър ектопаразити: мухи (Stomoxys calcitrans, Muska domestica, Haematobia irritants, Muska autumnalis, Tabanidae spp.), бълхи (Ctenocephalides spp.), въшки (Haemetopinus, Damalinia), причинители на краста (Sarcoptidae, Psoroptidae, Demodicidae) и други кърлежи (Ixodidae). НЕОСТОМОЗАН концентрат е отличен инсектицид, тъй като притежава следните характеристики: - при различни условия е високо ефикасен срещу артроподи и безвреден за топлокръвни (има висок коефицент на безвредност) - ефикасен е срещу широк спектър ектопаразити - лесен е за употреба. Размер на опаковката: Ампули по 5 мл (100 ампули в кутия); 200 мл; 1 л и 5 л в туби